strit.ku.dk – Københavns Universitet

Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard (STRIT)

Formålet med projektet Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard (STRIT) er at undersøge udvikling i trivsel, sociale relationer og sundhed set fra beboernes perspektiv.

Projektet vil løbe over de kommende 4 år, hvor der vil ske store ændringer i både bygninger og omgivelser (Fremtidens Taastrupgaard).
For at få denne vigtige viden, vi vil gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt midaldrende og ældre beboere før, under og efter ombygningen.

Derudover vil vi udvikle konkrete trivsels- og sundhedsfremmende initiativer i boligområdet i tæt samarbejde med beboere, foreningsliv og de lokale kommunale myndigheder.


Projektet har oprettet informationsbreve på dansk, engelsk og tyrkisk:

Kontakt: