Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard (STRIT)

I disse år sker der store forandringer med nedrivninger af boligblokke og genopbygning af nye typer boliger i det sociale boligområde Taastrupgaard, Høje Taastrup kommune. Forskningsprojektet Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard (STRIT) undersøger, hvad dette betyder for beboerne.

Tegnet motiv af en gruppe forskere fra STRIT, der hilser på forskellige sprog

Formålet med STRIT er at belyse, hvordan beboere på 45 år og derover oplever at ombygningen påvirker deres sundhed, trivsel og sociale relationer. Projektet startede i 2018, og vi indsamler løbende viden om beboernes hverdagsliv både før, under og efter ombygningen ved brug af forskellige forskningsmetoder. Projektet anvender blandt andet grafisk materiale og metoder i form af tegninger med det formål at fremme formidling på tværs af sprog. Igennem hele projektperioden har der derfor været et tæt samarbejde med en grafisk facilitator fra Tanke-streg.dk.
Projektet er primært finansieret af Nordea-fonden, og har yderligere modtaget bevillinger fra Ensomme Gamles Værn (EGV-fonden), Helsefonden samt Velliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationer

  • Lund et al.: Health, well-being and social relations in a changing neighbourhood: protocol for a prospective, multimethods study of the consequences of large structural changes in an ethnic diverse social housing area in Denmark, 2019
  • Srivarathan et al.: Social Relations, Community Engagement and Potentials: A Qualitative Study Exploring Resident Engagement in a Community-Based Health Promotion Intervention in a Deprived Social Housing Area, 2020
  • Srivarathan et al.: Targeting preventive home visits to older adults in disadvantaged communities: Perspectives of professionals, 2020
  • Nygaard et al.: Challenges and lessons learnt from conducting a health survey in an ethnically diverse population, 2021

Kandidatspecialer

  • Kristian Halby: Structural interventions in disadvantaged neighbourhoods, and the consequences on health status. A literature study, 2019
  • Kathrine Vingum: En kvalitativ undersøgelse af samskabelse i et mangfoldigt boligområde, 2019
  • Masih Sharifi: Barrierer for underrepræsentation af etniske minoritetsgrupper i europæiske sundhedsundersøgelser og anvendelse af sundhedsydelser: et scoping litteraturstudie, 2020
  • Monica Frølund Kvorning: Social relations and self-rated health in an ethnically diverse social housing area: A Danish survey study on the consequences of large structural changes, 2020

Populærvidenskabelig formidling

Nye veje til trivsel og sundhed i almennyttigt boligområde 

 

 

Under COVID-19 undersøgte og dokumenterede interventionsdelen nedlukningen af Danmark i foråret 2020, som den blev oplevet af ældre beboere i Taastrupgård med dansk-pakistansk og dansk-tyrkisk baggrund.

Som resultat har vi sammen med grafisk faciliator og illustrator, Mette Jeppesen, produceret bogen Jeg tæller stjerner mens jeg venter – coronafortællinger fra et almennyttigt boligområde. Bogen kan downloades her

Derudover har vi samlet nogle af de råd interviewdeltagerne havde ift. hensigtsmæssig adfærd under corona og formidlet dem via plakater, der er målrettet etniske minoriteter. Plakaterne har til hensigt at hjælpe med at stoppe smittespredningen af COVID-19. Det er muligt at download dem her

Det kan være svært at formidle hvad man skal gøre, hvis man er smittet med COVID-19 eller en nærkontakt er smittet. Derfor har vi udviklet nogle visuelle guides omkring 1. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver smittet? 2. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er nærkontakt? 3. Hvornår er man nærkontakt? De visuelle guides kan downloades her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektleder
Rikke Lund
Professor

Email: strit@sund.ku.dk
Telefon: 35 32 79 92
Mobil: 24 66 05 35

Forskere ansat på projektet

Navn Titel Telefon E-mail
Kalvåg, Cecilie Kivikoski Studerende +4535332751 E-mail
Lund, Rikke Professor, sektionsleder +4535327992 E-mail
Malling, Gritt Marie Hviid Ph.d.-stipendiat +4535327715 E-mail
Molbo, Drude Data administrator +4535326736 E-mail

Forskere tilknyttet projektet

Navn Afdeling Institut
Ulla Christensen Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab
Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Institut for Folkesundhedsvidenskab

Sarah Fredsted Villadsen Afdeling for Social Medicin

Institut for Folkesundhedsvidenskab

Henrik Brønnum-Hansen Afdeling for Social Medicin

Institut for Folkesundhedsvidenskab