Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

strit.ku.dk – Københavns Universitet

Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard (STRIT)

I de kommende år sker der store forandringer i Taastrupgaard i forbindelse med Fremtidens Taastrupgaard. Forskningsprojektet Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard (STRIT) vil følge, hvad det kommer til at betyde for beboerne.

Formålet med STRIT er at undersøge, hvordan beboere på 45 år eller derover oplever, at ombygningen påvirker deres sundhed, trivsel og sociale relationer.

Projektet varer i fire år, og i den forbindelse vil vi indsamle viden om beboernes hverdagsliv både før, under og efter ombygningen. STRIT består af tre dele:

1) Spørgeskemaundersøgelser før, under og efter ombygningen, hvor vi på gruppeniveau undersøger beboernes trivsel, sundhed og sociale relationer i forbindelse med de fysiske forandringer. Den første er gennemført i efteråret 2018, hvor mere end 300 beboere deltog. Den næste bliver gennemført i efteråret 2019 og den sidste er planlagt til slutningen af 2020.
2) Registerforskning hvor vi belyser, hvordan det går beboerne på områdeniveau, eksempelvis i forhold til uddannelse, arbejde og kontakt til sundhedsvæsenet
3) Detaljerede interviews med beboerne hvor vi blandt andet undersøger hvilke behov og udfordringer, de oplever. I foråret 2018 har mere end 30 beboere stillet op til disse interviews. Interviewene vil derefter blive brugt til at igangsætte en række konkrete trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter i Taastrupgaard. Aktiviteterne skal skabes i tæt samarbejde med en række beboerrepræsentanter og foreningsliv. Første aktivitet er afholdt 31. marts 2018, og var en bustur til Zoologisk Have i København.

Tilbage i 2016-2017 havde vi et projekt i området der viste, at Taastrupgaard har et rigt foreningsliv og mange lokale netværk. Vi har derfor allerede samarbejdet med de boligsociale medarbejdere, kommunale medarbejdere, bydelsmødre, andre frivillige foreninger, moskeer og lokale ildsjæle. Det glæder os derfor, at vi igen får mulighed for at lave en stor undersøgelse i Taastrupgaard, og bygge videre på de gode samarbejder, vi allerede har.


Projektet har oprettet informationsbreve på dansk, engelsk og tyrkisk:

Kontakt: